ਪ੍ਰਿਮਰੌਜ ਫਰਨਟਿਸ ਇਕ ਸੁੰਦਰ, ਦਲੇਰ, ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਦੈਵੀਕ ਰਹੱਸਮਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਲੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਮਿਸਟੋਪਿਕਲ ਦੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਗੰਦੇ ਟਾਪੂ ਨਰਕਪੁਰ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮੀਲ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਦੂਗਰਣੀ “ਰਾਣੀ ਇਵਲਿਨ ਵੇਲਕਰੌਨਾ” ਨੂ ਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂ ਤੋਰਣਾ ।ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਮਰੌਜ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਦੂਗਰਣੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰੇ ਸਫਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਰਾਣੀ ਇਵਲਿਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਗੇ?ਇਸ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰੂਪੀ ਪਰੀਕਖਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ।

 

BEST FICTION BOOK FOR CHILDREN AND TEENS. THIS BOOK TEACHES TRUE FRIENDSHIP, COURAGE, AND MORAL VALUES!

 

Primrose's Curse -Punjabi Edition

$11.99 Regular Price
$9.99Sale Price
Binding Type:: Paperback(B&W)
  • All purchases are nonrefundable

     

     

     

© 2020 by VIKI Publishing® . VIKI Publishing® is a registered trademark of VIKI Publishing, California USA. All rights reserved.